TOP

Renovatie

nr17-products / Renovatie

Renovatie

• Projectbegeleiding bij nieuwbouw en renovatie (voorbereiding, uitvoering en nazorg)
• Advies voor geluidsoverlast beweegbare bruggen
• Advies voor ongedierte bestrijding brug/sluis-kelders
• Storingsanalyse monitoring wtb /onderzoek
• Integraal Ontwerpleiding voor renovaties en nieuwbouw uitvoeringsbegeleiding/toezicht
• Opstellen bestek en tekeningen
• Inspecties beweegbare bruggen
• Onderhoud beweegbare bruggen
• Archivering

Like